ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ 8 ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.07 στις 19:00-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ

 

Common Multiple

Αυτοοργανωμενος Κοινωνικος Χωρος στη ΦΕΠΑ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ROOF ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΡΙΤΗ 4/7 από τις 19:00 και μετά ΣΤΟΝ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ COMMON MULTIPLE, 2oς ΟΡΟΦΟΣ Α’ΦΕΠΑ

 

Μαζευόμαστε αυτήν την Τρίτη, μαγειρεύουμε συλλογικά κινέζικο, τρώμε όλοι και όλες μαζί, μοιραζόμαστε ανησυχίες προσωπικές- πολιτικές.

 

Common Multiple

Αυτοοργανωμένος Κοινωνικός Χώρος στη ΦΕΠΑ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.06 στις 19:00

 

Από το Ελληνικό στην Πέτρου Ράλλη

 

Σχεδόν τρεις μήνες έχουν περάσει από τη μεταγωγή των 26 μετανα-
στριών από το κέντρο κράτησης του Ελληνικού στα κρατητήρια της Δι-
εύθυνσης Αλλοδαπών της Πέτρου Ράλλη. Αυτή η μεταγωγή ήρθε μία
μέρα μετά τη δυναμική πορεία του κινήματος στο κέντρο κράτησης Ελ-
ληνικού. Με αυτήν την κίνηση του ο κρατικός μηχανισμός είχε ως στόχο
την καταστολή οποιασδήποτε αγωνιστικής διάθεσης των μεταναστριών
και το σπάσιμο των σχέσεων επικοινωνίας με τους αλληλέγγυους/ες.
Μέσω αυτών των σχέσεων οι μετανάστριες γνωστοποιούσαν τις συν-
θήκες κράτησης τους , εξέφραζαν το δικό τους λόγο, αντιστέκονταν και
διεκδικούσαν την ελευθερία τους. Οι αντιστάσεις των ίδιων των κρα-
τουμένων, πλαισιωμένες από τις παρεμβάσεις των αλληλέγγυων που
κινούνταν γύρω από τη στήριξη αγώνων που αποφάσιζαν οι μετανά-
στριες, οδήγησαν σε νίκες, όπως συνέβη στην περίπτωση της Sanaa
Taleb.

Η μεταγωγή των μεταναστριών είναι μια κίνηση παραδειγματισμού για
τα υποτελή κομμάτια της κοινωνίας που θα επιλέξουν να εξεγερθούν
στην καπιταλιστική βαρβαρότητα όπως επίσης μια κίνηση εκδικητική
απέναντι στις γυναίκες που αντιστάθηκαν, συλλογικοποιήθηκαν, αγω-
νίστηκαν για την ελευθερία τους. Ταυτόχρονα, η μεταγωγή τους στην
Πέτρου Ράλλη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιμεταναστευτι-
κής πολιτικής (καθεστώς εξαίρεσης, εγκλεισμός, αορατότητα, απελά-
σεις αλλά και διάσπαση των κοινών αγώνων αλληλέγγυων –
μεταναστριών/-ών).

Η Πέτρου Ράλλη αποτελεί ένα κομβικό σημείο πραγμάτωσης της επί-
σημης μεταναστευτικής πολιτικής. Αποτελεί κέντρο μεταγωγών και
απελάσεων όπου τα άτομα κρατούνται και παραμένουν έγκλειστα πε-
ριμένοντας το άσυλο, ή τη διακοπή της κράτησης και χωρίς να γνωρί-
ζουν αν θα απελαθούν. Οι περίπου 300 μετανάστες/-ριες που
κρατούνται εκεί σε καθεστώς αορατοποίησης και αβεβαιότητας, στοι-
βάζονται μέσα σε κελιά σε άθλιες συνθήκες, υπόκεινται σε συνεχείς
ελέγχους, κακοποίηση, απειλές, απουσία προαυλισμού, απουσία ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης, με συνέπεια ακόμα και απόπειρες αυ-
τοκτονίας και θανάτους.

Πολιτική του ελληνικού κράτους που μετράει χρόνια. Σταδιακά, δημι-
ουργήθηκε μια ολόκληρη πολιτική διαχείρισης των ανθρώπων χωρίς
χαρτιά, που τους ανακυκλώνει ανάμεσα σε ελευθερία-εγκλεισμό και
τους καθιστά ευάλωτους σε εκμεταλλευτικές εργασιακές σχέσεις. Η αν-
τιμεταναστευτική πολιτική, οργανωμένα ή άτακτα, επεκτάθηκε σε νέους
τομείς και ανέδειξε τις Μ.Κ.Ο. ως βασικό φορέα της υλοποίησής της,
δίπλα στον στρατό και την αστυνομία που της έχει δωθεί η εξουσία να
φυλακίζει κατά το δοκούν.

Ένα ακόμα μέσο πειθάρχησης και διαχείρισης των μεταναστών/στριών
είναι τα camps. Σε αυτά οι μετανάστες/ριες είναι διαχωρισμένοι από τον
κοινωνικό ιστό, τόσο λόγω της απομόνωσης και φυσικής απομάκρυν-
σης τους από αυτόν, όσο και μέσω της κυρίαρχης προπαγάνδας που
καλλιεργεί και νομιμοποιεί αυτό το διαχωρισμό και την ύπαρξη και λει-
τουργία των δήθεν κέντρων “φιλοξενίας”. Συγκεκριμένα, οι
μετανάστες/ριες αντιμετωπίζονται είτε ως επικίνδυνοι είτε ως θύματα
που χρήζουν της προστασίας του κράτους και της “φιλανθρωπίας” των
Μ.Κ.Ο. Στην πραγματικότητα, οι μετανάστες/ριες στα κέντρα “φιλοξε-
νίας” υφίστανται σταθερά την υποτίμηση της ζωής τους, ενώ, παράλ-
ληλα βρίσκονται υπό τη συνεχή απειλή να καταλήξουν σε κάποιο κέντρο
κράτησης.

Η εξουσία, έχοντας την ανάγκη να μας κρατά διαχωρισμένους/ες, χρη-
σιμοποιεί ευρύτερα τον κοινωνικό έλεγχο και υψώνει φράκτες ή δημι-
ουργεί ελεγχόμενες κοινωνικές σφαίρες. Επιχειρείται, έτσι, ένας
βαθύτερος κοινωνικός διαχωρισμός και κατακερματισμός των από
κάτω: μεταξύ ντόπιων και μεταναστών, μεταξύ των καταπιεσμένων και
των αποκλεισμένων. Στόχος η καταστολή των όποιων αντιστάσεων και
η εκμηδένιση της προοπτικής συλλογικοποίησής τους. Σε αυτή τη συν-
θήκη, η αλληλεγγύη, μπαίνει στο στόχαστρο.

 

 

  • Να διευρύνουμε τις κινήσεις αλληλεγγύης, το χτίσιμο ισότιμων και αδιαμεσολάβητων σχέσεων, τη διασύνδεση των αγώνων των από τα κάτω

 

  • Να προκαλέσουμε ρωγμές στην κανονικότητα της παραίτησης, του φόβου,
    των διαχωρισμών

  • Να δημιουργήσουμε εστίες αγώνα , μέχρι το γκρέμισμα όλων των κέντρων κράτησης και όλων των φυλακών, κόντρα στον σύγχρονο ολοκληρωτισμό

Για έναν κόσμο χωρίς εξουσίες και εκμετάλλευση, σύνορα και φράχτες,καταπιεστές και καταπιεσμένους

Μικροφωνική στην πλατεία Βικτώριας
Σάββατο 17 Ιουνίου / 11:00

Συγκέντρωση στην “Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής” Πέτρου Ράλλη
Παρασκευή 23 Ιουνίου / 19:00

 

Συντονισμός Συλλογικοτήτων και Ατόμ ω ν
Ε νά ντ ια στ α Κέντ ρ α Κρ ά τ η ση ς
m a i l : s s a e k k @ e s p i v. n e t /
http://ssaekk.espivblogs.net/

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Απεργιακή συλλογική κουζίνα,Πέμπτη 25/5 από τις 14.00 στην Α΄Φέπα

Το Σωματείο Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου (ΣΒΕΟΔ) έχει κυρήξει για τις 25-5-2017 απεργία στον κλάδο όσων εργάζονται με μηχανάκια (διανομείς, εξωτερικοί, ντελίβερι και κούριερ). Διεκδικούν τα αυτονόητα: Μέσα ατομικής προστασίας, εταιρικό μηχανάκι, ένσημα βαραία και ανθυγιεινά και εννιαία ειδικότητα (ώστε να μην υπάρχει κανένας διαχωρισμός ως προς τα εργασιακά τους δικαιώματα). Είναι καθεστώς για τους εργαζόμενους στα δίκυκλα να δουλεύουν πολλές ώρες σε όλες τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να τους αναγνωρίζεται ο κίνδυνος ατυχήματος (εννίοτε και θανάσιμου), χωρίς την κατάλληλη ένδυση και εξοπλισμό. Ταυτόχρονα μειώνεται συνεχώς ο μισθός τους όχι μόνο άμεσα αλλά και έμμεσα καθώς δεν τους κολλάνε τα ένσημα που δικαιούνται και μετακυλίουν πάνω τους το κόστος συντήρησης και μετακίνησης της μηχανής αναγκάζοντας τους να προσφέρουν το δικό τους μηχανάκι για την εργασία τους. Εμείς σε αυτό τον αγώνα παίρνουμε τη θέση που μας αναλογεί ως άτομα που δουλεύουμε ή θα δουλέψουμε σε παρόμοιες συνθήκες. Αυτός ο αγώνας δεν αφορά μόνο τους εργαζομένους οδηγούς δικύκλων, αλλά και κάθε κομμάτι της εργατικής τάξης που βιώνει την υποτίμηση της εργατικής του δύναμης από το κράτος και τα αφεντικά. Εκφράζουμε την ταξική μας αλληλεγγύη συμμετέχοντας στη μοτοπορεία και διοργανώνοντας μετά από αυτή συλλογική κουζίνα. Στη συλλογική κουζίνα παίρνουμε πίσω τον χρόνο που μας κλέβουν τα αφεντικά, δημιουργούμε (πέρα από τα φαγητά )σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ των από τα κάτω, καλύπτουμε την ανάγκη μας για τροφή συλλογικά κι αντιεμπορευματικά. Την Πέμπτη 25/5 επιλέγουμε να μην παραγγείλουμε συνεισφέροντας και με αυτό τον τρόπο στην απεργία.

ΣΚΕΨΟΥ ΣΑΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΝ ΠΕΛΑΤΗΣ
ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΟΤΟΠΟΡΕΙΑ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΟΥΜΕ,ΤΡΩΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ

Common Multiple, Αυτοοργανωμένος-Κοινωνικός Χώρος στην ΦΕΠΑ
Αυτόνομο Σχήμα Φυσικομαθηματικού

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 14.05 από τις 16:00 ΣΤΟ C.M.

Την Κυριακή 14.05 από τις 16:00 και μετά μαζευόμαστε, μαγειρεύουμε,  τρώμε, πίνουμε και γλεντάμε για την οικονομική ενίσχυση  των δικαστικών εξόδων  των απλήρωτων καθαριστών/καθαριστριών από τα ΙΚΑ, στον αυτοοργανωμένο χώρο του Common Multiple, 2ος όροφος Α’ ΦΕΠΑ.

Για τον αγώνα των απλήρωτων καθαριστριών/καθαριστών ΙΚΑ https://athens.indymedia.org/post/1573035/

 

 

Common Multiple

Αυτοοργανωμένος κοινωνικός χώρος στη ΦΕΠΑ

Πρωτοβουλία απλήρωτων καθαριστριών/καθαριστών ΙΚΑ

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΟ C.M., ΚΥΡΙΑΚΗ 30.5–ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

Ενημερώνουμε πως το κυριακατικο πολιτικό καφενείο δεν θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Κυριακή 30.05.

 

Common Multiple

Αυτοοργανωμένος Κοινωνικός Χώρος στη ΦΕΠΑ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Για την καταστολή της Βίλας Ζωγράφου

Ή πώς το κράτος επιτίθεται σε όσους πριονίζουν τα θεμέλια του

Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 το ελληνικό κράτος εισέβαλλε σε 3 καταλήψεις στον ελλαδικό χώρο από τις οποίες εκκένωσε τις 2. Εισέβαλλε στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι αγρινίου, κλέβοντας 600 ευρώ που ‘χαν συγκεντρωθεί για κινηματικούς σκοπούς. Η απάντηση των συντρόφων και συντροφισσών ήταν να προχωρήσουν σε ανακατάληψη του κτηρίου σπάζοντας τις κλειδαριές. Την ίδια μέρα εκκενώθηκαν με παρόμοιο τρόπο η κατάληψη μεταναστών και μεταναστριών Δρακοπούλειο στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Αλκιβιάδου και η Βίλα Ζωγράφου στη γειτονιά μας.

Όλα αυτά πρέπει να ειδωθούν στο πλαίσιο μιας επιθετικής κι εντεινόμενης προσπάθειας του ελληνικού κράτους να καταστείλει καταλήψεις και κοινωνικούς χώρους. Το καλοκαίρι (27/07/16) εκκένωσε 3 καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Τον περασμένο χρόνο είχαμε πολλαπλές επιθέσεις από φασιστικές/παρακρατικές ομάδες σε στέκια και καταλήψεις (Vancouver Apartman, κατάληψη μεταναστών Νοταρά 26, Κατάληψη Ανάληψη, στέκι της συνέλευσης Βύρωνα-Καισαριανής- Παγκρατίου, Λέλας Καραγιάννη, Προσφυγικά και πρόσφατα επίθεση από οπαδούς της ΑΕΚ στη Στρούγκα στη Ν. Φιλαδέλφεια για τις μπίζνες του Μελισσανίδη με το γήπεδο).

Βλέπουμε δηλαδή μια οργανωμένη προσπάθεια φθοράς και διάλυσης των τόπων που οι άνθρωποι αυτο-οργανώνονται κι αγωνίζονται ενάντια στο καθεστώς που βιώνουμε, ενώ αυτοί προσπαθούν να υπερασπιστούν τις κοινότητες που έχουν χτίσει.

Οι καταλήψεις είναι οι τόποι γέννησης του άλλου κόσμου,
ενός κόσμου χωρίς εξουσία, εκμετάλλευση, αλλοτρίωση

Οι καταλήψεις και οι κοινωνικοί χώροι είναι επικίνδυνοι για το κράτος και κάθε εξουσία. Οι τελευταίοι το ξέρουν αυτό πολύ καλά. Για εμάς είναι από τη μια μεριά χώροι που μπορούμε να εδαφικοποιήσουμε τους αγώνες μας, υλικοί τρόποι για να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τις εξουσίες, τις σχέσεις εκμετάλλευσης και της αλλοτρίωσης. Χώροι που σκοπεύουν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με άλλες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται, που ανήκουν στη μεριά των καταπιεσμένων και που επιδιώκουν να συναντηθούμε όλοι και όλες σε κοινούς αγώνες ενάντια στην εκμετάλλευση, την
καταπίεση και την καθημερινή μας αλλοτρίωση. Από την άλλη οι καταλήψεις είναι τόποι
απελευθερωμένοι από την παρέμβαση του κράτους. Είναι τόποι, τους οποίους απαλλοτριώνουμε από αυτό, επαναπροσδιορίζουμε την λειτουργια τους σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες και χτίζουμε εδώ και τώρα τις κοινωνικές σχέσεις που προτάσσουμε μέσα από τους αγώνες μας. Τόποι που καθορίζουμε μόνες μας τις ανάγκες μας, την κάλυψή τους αλλά και τόποι που αφήνουμε ελεύθερες τις επιθυμίες μας, τη
δημιουργικότητα και την έκφρασή μας. Η κατάληψη είναι ο άλλος κόσμος που δημιουργούμε μοριακά: ένας κόσμος όπου η ύπαρξή μας δε διαμεσολαβείται από σχέσεις εμπορεύματος, κρατικής καταστολής και κοινωνικής καταπίεσης. Είναι δεδομένο πως αυτός ο άλλος κόσμος δε μπορεί παρά να αποζητά χώρο και να εναντιώνεται στο υπάρχον.

Η εκκένωση της Βίλας Ζωγράφου, ενός κοινωνικού χώρου ζωντανού και απαλλαγμένου από εμπορευματικές σχέσεις και σχέσεις ιδιοκτησίας, δεν μπορεί παρά να είναι ένα χτύπημα για τα κινήματά μας. Στηρίζοντας κοινωνικές, εργατικές και αντιφασιστικές ανάγκες με τρόπο άμεσο και υλικό ως μια υποδομή στην υπηρεσία αυτοοργανωμένων, αδιαμεσολάβητων κι οριζόντιων αγώνων στη γειτονιά του Ζωγράφου ήταν ένα σημαντικό ανάχωμα απέναντι στο Δήμο και τις μπίζνες του. Ποιές μπίζνες; Τη δημιουργία ωδείου επί πληρωμή (για το οποίο έχει χρεώσει τους δημώτες με 19,5 εκατομμύρια ευρώ), το χτίσιμο πάρκινγκ, εμπορικού κέντρου και το τσιμέντωμα μιας τεράστιας έκτασης που σήμερα είναι χώρος πρασίνου. Η Βίλα Ζωγράφου αποτελούσε ένα χώρο συνάντησης, κοινωνικότητας και ζύμωσης, αυτομόρφωσης και δημιουργίας, βάζοντας φρένο στην εξάπλωση του φασισμού στις γειτονιές μας, αντιπροτείνοντας κοινωνικές σχέσεις που δε διαμεσολαβούνται από την εξουσία κράτους και κεφαλαίου.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗ ΒΙΛΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ

 

Common Multiple
Αυτοοργανωμένος Κοινωνικός
Χώρος στη ΦΕΠΑ

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Πολιτικο καφενειο: Προβολή “Το Κουρδιστό Πορτοκάλι”

 

Με προβολή της ταινίας ”Το κουρδιστό πορτοκάλι” την Κυριακή 2/4 στις 16:00 στον κατειλημμένο χώρο του Common Multiple, 2ος όροφος Α’ ΦΕΠΑ.

Θα ακολουθήσει συζήτηση και θα γίνει μια προσπάθεια κριτικής:
•στο αναμορφωτικό/ανταποδοτικό νομικό πλαίσιο
•στην εξουσία της ιατρικής και την ικανότητά της να μιλά για σύνθετα κοινωνικά προβλήματα

Common Multiple
Αυτοοργανωμένος κοινωνικός
χώρος στη ΦΕΠΑ

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

AΚΥΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΠΕΜΠΤΗ 30.03

Αύριο, Πέμπτη 30.03, δεν θα πραγματοποιηθεί συλλογική κουζίνα στον χώρο του Common Multiple.

 

Common Multiple

Αυτοοργανωμένος Κοινωνικός Χώρος στη ΦΕΠΑ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΜΜ, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.03 ΑΠΟ ΤΙΣ 16:00-20:00 ΣΤΟΝ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ C.M.

 

 

Την Κυριακή αυτή, 19.03, ανοιγούμε στον κατειλημμένο χώρο του Common Multiple στον 2ο όροφο της Α’ ΦΕΠΑ στα πλαίσια του πολτικού καφενείου. Από τις 16:00 έως τις 20:00 συζητάμε για το ιστορικό των αγώνων γύρω από τα ΜΜΜ και αναρωτιόμαστε πάνω στους παρακάτω άξονες:

-Γιατί προτάσσουμε την ελεύθερη μετακίνηση;

-Τι σημαίνει ηλεκτρονικό εισητήριο;

-Πως θα μας επηρεάσει αυτή η αλλαγή ως φοιτήτριες/ες, εργάτες/τριες, μετανάστριες/ες;

 

Common Multiple

Αυτοοργανωμένος Κοινωνικός Χώρος στη ΦΕΠΑ

Posted in Uncategorized | Leave a comment